Conferinta de predicare cu Costel Ghioanca la Bucuresti

Experienta acumulata prin predicile sustinute în activitatea pastorala, experienta acumulata în calitate de Preprator Universitar de Homiletica la Seminarul Teologic Baptist din Bucuresti, cât si studiile superioare din domeniul teologic, vor contribui considerabil la îmbogatirea cunostintelor participantilor în acest domeniu deosebit de important. Timpul de lauda si închinare va fi condus de formatia Excelsior

Detalii despre cele doua sesiuni:

Sesiunea 1: Predicarea în profunzime: de ce povestile nu sunt suficiente?
În aceasta prezentare se semnaleaza pericolele uriase asociate cu o predicare subiectiva si superficiala si, în contrast, se pledeaza penru o predicare profunda, hristocentrica, indicându-se câteva procedee prin care se poate atinge aceasta tinta.

Sesiunea 2: Predicarea „experientiala”: cum este posibil sa experimentam mesajul Evangheliei?
Adeseori, predicile sunt doar un fel de „surse de informare a min?ii”, neatingând cu adev?rat sufletele ascult?torilor. În prezentarea cu titlul de mai sus, se urm?re?te indicarea câtorva repere teologice ?i practice prin care audien?a este invitat? s? experimenteze (s? tr?iasc?) cu întreaga fiin?? un mesaj biblic.

Aceast? conferin?? se adreseaz? atât predicatorilor cu experien??, dar ?i celor tineri, care au intrat în aceast? activitate de predicare de curând sau care î?i propun s? slujeasc? în astfel. La aceast? conferin?? sunt a?tepta?i de asemenea ?i lucr?torii care slujesc în biseric? prin îndemn la rug?ciune, la timpul de laud? ?i închinare sau la Cina Domnului.