Uniunea Baptista despre manifestarile anti-Semite la TVR – Comunicat

Uniunea Baptista din România a luat nota cu surprindere si dezamagire de manifestarile intolerante si anti-Semite transmise prin televiziunea publica într-o emisiune de colinde din 6 decembrie.

Cultelor minoritare le este cunoscuta maniera în care televiziunea public? nu reu?e?te de mai mul?i ani s? prezinte în mod obiectiv identitatea, spiritualitatea ?i contribu?ia minorit??ilor religioase din România. Promovarea unor atitudini cum ar fi: denigrarea ?i ura fa?? de alte confesiuni ?i religii nu poate face parte îns? din discursul unei societ??i democratice care a îmbr??i?at valorile europene ale demnit??ii umane ?i ale libert??ii de credin??.

Uniunea Baptista din România respinge orice atitudine rasist? ?i pe cei care promoveaz? astfel de acte ca expresie acceptabil? a identit??ii culturale române?ti.

În aceast? perioad? de Advent, în care to?i cre?tinii din lume se preg?tesc s? s?rb?toreasc? na?terea Mântuitorului Isus Hristos ne rug?m ca mesajul îngerilor „Slav? lui Dumnezeu în locurile prea înalte, ?i pace pe p?mânt între oamenii pl?cu?i Lui” s? fie ?i mesajul tuturor românilor cre?tini.

Otniel Ioan Bunaciu
Presedinte, Uninea Baptista din România
Presedinte,  Federatia Europeana Baptista

 

Sursa: Revista Crestinul Azi