Discursul Președintelui Donald Trump cu ocazia Zilei Naționale de Rugăciune

„În această Zi Naţională a Rugăciunii, americanii reafirmă că rugăciunea călăuzeşte şi întăreşte Naţiunea noastră şi ne exprimăm smerenia şi recunoştinţa, încrederea noastră în protecţia divinei Providenţe. Ca şi O Singură Naţiune sub Dumnezeu avem o moştenire de credinţă care ne susţine şi ne inspiră, precum şi o tradiţie a libertăţii religioase. Astăzi ne unim şi ne ridicăm glasurile, amintindu-ne de cuvintele din 1 Ioan 5:14, că „dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.”

Din vremurile de început ale Naţiunii noastre, dependenţa noastră de Dumnezeu ne-a îndemnat să-I căutăm povața divină şi înţelepciunea Sa statornică. Liderii noştri din trecut i-au îndemnat pe cetăţeni să caute înţelepciunea lui Dumnezeu şi au recunoscut că puterea lui Dumnezeu îi ajută să conducă țara către zile mai bune. Atunci când perspectivele independenţei noastre păreau întunecate, generalul George Washington a proclamat o zi naţională de „post, smerenie şi rugăciune, pentru a implora cu ardoare îndurarea Dumnezeului Cel Atotputernic.” După devastarea produsă de Războiul Civil, preşedintele Lincoln, la discursul său de la a doua inaugurare, a invocat puterea rugăciunii pentru a „vindeca rănile naţiunii.” Cu 100 de ani mai târziu, preşedintele Reagan a subliniat tradiţia istorică a încrederii în puterea rugăciunii, spunând că „trecând prin furtunile Revoluţiei, ale Razbiului Civil şi a două Războaie Mondiale şi de asemenea în vremuri tulburi şi de mare nesiguranţă, Naţiunea noastră şi-a întors faţa către Dumnezeu pentru izbăvire.”

Astăzi, la fel ca în trecut, tradiţia noastră de rugăciune continuă în această vreme când ne luptăm cu pandemia coronavirusului.  În ultimele săptămâni şi luni, capetele noastre s-au plecat în alte locuri decât cele obişnuite de închinare, iar vocile noastre s-au înălţat în mijlocul unei tăceri însingurate, ca Dumnezeu să ne reînnoiască puterea spirituală şi să ne ajute să trecem de această perioadă plină de neprevăzut şi de privaţiuni greu de suportat. Chiar dacă nu am putut să ne întâlnim la un loc în bisericile noastre, suntem totuşi conectaţi prin rugăciune şi prin încredinţarea liniştitoare că Dumnezeu ne va călăuzi prin văile adânci ale vieţii. În mijlocul acestor vremuri dificile şi fără precedent, ne amintim că aşa cum şi înaintaşii noştri s-au întors către Dumnezeu în cele mai întunecate vremuri şi noi trebuie să căutăm înţelepciunea, puterea şi mâna Lui vindecătoare. Ne rugăm că El să mângâie pe toţi cei care au pierdut pe cineva drag, să vindece pe cei bolnavi, să întărească pe cei care sunt în prima linie de luptă şi să îi asigure pe toţi americanii care se încred în El că putem depăşi toate obstacolele.

Fie ca să nu uităm niciodată că rugăciunea călăuzeşte şi întăreşte Naţiunea noastră şi că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu. În timpuri de prosperitate, de conflicte, de pace şi de război, americanii s-au sprijinit pe dragostea lui Dumnezeu, pe harul şi priceperea Sa infinită. Astăzi, de Ziua Naţională a Rugăciunii, să ne unim şi să ne rugăm Atotputernicului ca prin biruinţa asupra pandemiei coronavirusului să ne întărim şi să creştem în credinţa în Providenţa absolută a lui Dumnezeu.

În 1988, Congresul a stabilit prin lege ca preşedintele să transmită o proclamaţie, prin care prima joi din luna mai a fiecărui an să fie Zi Naţională de Rugăciune, în care „poporul din Statele Unite să îşi întoarcă faţa către Dumnezeu în rugăciune şi reflecţie în biserici, în grupuri mici şi ca şi indivizi.”

Acum eu, Donald J. Trump, Preşedinte a Statelor Unite ale Americii, proclam prin prezenta ca ziua de 7 Mai 2020 este Ziua Naţională a Rugăciunii. Îi încurajez pe toţi americanii să reflecte asupra tuturor binecuvântărilor pe care Naţiunea noastră le-a primit și să respecte această zi prin programe, ceremonii şi activităţi specifice în lăcaşuri de cult, comunităţi, la locurile de muncă, în şcoli şi în case, potrivit cu „Instrucţiunile privind Redeschiderea Americii” elaborate la Casa Albă.

SUBSEMNATUL, consimt la cele de mai sus în această zi de 6 Mai, anul 2020 după Hristos şi anul al 244 – lea de la Independenţa Statelor Unite ale Americii.”

Donald J. Trump