Admitere la Colegiul Biblic Est European 2011

Admitere la Colegiul Biblic Est European 2011

Daca vrei sa te înscrii la o facultate si nu stii pe care sa o alegi, ia în considerare oferta Colegiului Biblic Est European Oradea. Oferim cursuri la zi, cu durata de 3 ani pentru Teologie Educatie Crestina si Jurnalism Pregatire Media.

Sectia teologie educatie crestina ofera de-a lungul celor trei ani de studiu posibilitatea instruirii de catre profesori competenti cu o vasta experienta în slujire. Studentii au sansa de a aplica ceea ce au înv??at în diferite proiecte de evanghelizare ?i misiune atât în ?ar? cât ?i în str?in?tate. Baza material se ridic? la cele mai noi standarde ale sistemului educa?ional. Biblioteca CBEE pune la dispozi?ia cititorilor peste 16.000 de volume.

În contextul în care implicarea cre?tinilor în mass-media oscileaz? între provocare ?i necesitate, Colegiul Biblic Est European preg?te?te profesioni?ti pentru r?spândirea mesajului Evangheliei în forme noi, dar ?i oameni de caracter gata s? fie o voce credibil? în peisajul mediatic românesc.

Din 2007 CBEE ofer? prin sec?ia de Jurnalism Preg?tire Media, o program? ce abordeaz? toate mijloacele de comunicare în mas?. Studen?ii sunt provoca?i s?-?i dezvolte aptitudinile cu profesionalism în lumina perspectivei cre?tine despre lume ?i via??. Aplicabilitatea cursurilor constituie o preocupare major? pentru cadrele didactice din ?ar? ?i str?in?tate, profesioni?ti mass-media cu vast? experien?? în domeniu.

Toate informa?iile despre admitere le g?se?ti pe www.cbee.ro sau scriind un mail la admitere@cbee.ro