Institutul Teologic “TIMOTHEUS”

Admitere Institutul Teologic “Timotheus” 2012

Institutul Teologic Crestin dupa Evanghelie „TIMOTHEUS” din Bucuresti anunta ca, pentru anul universitar 2012-2013, scoate la concurs 20 de locuri.
Specializarea: Licenta in Teologie Crestina dupa Evanghelie Pastorala. Durata studiilor: 4 ani

CONCURSUL DE ADMITERE  Va avea loc in perioada 14-15 septembrie 2012
INSCRIEREA CANDIDATILOR se face in perioada  3-13.09.2012 la secretariatul Institutului, Str. Episcopul Radu 53–55, Bucuresti – sector 2, telefon (021) 210.96.73; 0723-524.110, Taxa de inscriere: 20 RON.

CONCURSUL DE ADMITERE
Vineri, 14.09.2012 – interviul – proba eliminatorie – ora 9:00ü
Sambata, 15.09.2012 – Cunostinte biblice la Vechiul Testament – proba scrisa – ora 9
Sambata, 15.09.2012 – Cunostinte biblice la Noul Testament – proba scrisa – ora 11.
Rezultatele examenelor: vor fi afisate luni, 17.09.2012, orele 13.00.
Contestatiile: vor fi primite timp de 48 ore de la afisarea rezultatelor.

CONDITII DE INSCRIERE
Documentele necesare pentru inscrierea la concursul de admitere sunt urmatoarele:
1.    Cerere de inscriere tip, completata – se procura de la Secretariat.
2.    Recomandarea bisericii locale, contrasemnata de Comitetul Zonal, pentru membrii Cultului Crestin dupa Evanghelie.
3.    Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original.
4.    Certificatul de nastere, in copie legalizata.
5.    Adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1.
6.    Trei fotografii tip buletin de identitate.
7.    Autobiografie (1 pagina A4).
8.    Certificat de casatorie (unde este cazul), in copie xerox.
9.    Copie Carte de Identitate.
10.      Adeverinta de student si diploma de bacalaureat in copie legalizata, sau diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta pentru cei care doresc sa urmeze o alta facultate.
Toate actele vor fi puse intr-un dosar si prezentate personal de catre candidat, la secretariatul Institutului.
Absolventii de liceu din promotia 2012 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta-tip ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat.

BIBLIOGRAFIE
Marturisirea de credinta;
Vechiul Testament: Genesa, Exodul, Iosua, 1 Samuel, Neemia, Psalmii mesianici, Proverbe, Isaia, Mica.
Noul Testament: Evangheliile, Faptele Apostolilor, Romani, 1 Corinteni; Efeseni;ü
1 Timotei; Evrei; 1 Petru; 1 Ioan.

Cazare la caminul Institutului Teologic Timotheus: studentii din provincie care doresc cazare la caminul ITT pentru anul universitar 2012-2013, trebuie sa solicite rezervarea locului de cazare in perioada 3-14.09.2012, la Secretariatul ITT, sau la telefon 0755-087.409.
Taxa de studii: 1000 lei/an, care poate fi platita in doua transe.
Burse: Institutul Teologic Timotheus acorda studentilor burse de merit, burse de studii, iar pentru cazurile sociale reduceri de taxe.