Marius Bodnariu s-a intalnit cu baietii pentru prima oara, dupa aproape trei luni

Ieri a fost o zi importantă pentru Marius și Ruth. După aproape trei luni, pentru prima oară, a putut și Marius să-și vadă băieții, pe Matei și pe Ioan. Până acum, doar lui Ruth i s-a dat voie să-i vadă o dată pe săptămână, timp de două ore. A fost emoționant: două ore pe care Marius le-a anticipat și așteptat cu nerăbdare, asteptare cu atât mai grea ținând cont că i se promisese că-l vor lăsa să-i vadă pe băieți săptămâna trecută. Dar Barnevernet a amânat cu o săptămână întâlnirea, pentru că… nu “reușise” să pregătească toate “aspectele” ce țineau de acea vizită.

Și Ruth s-a bucurat nespus când a văzut cât de fericiți erau băieții să-l vadă pe Marius. Iar Marius s-a bucurat de bucuria copiilor, dar și pentru Ruth, care aproape căzuse în depresie săptămâna trecută, când lui Marius i-a fost anulată și amânată vizita.
Ambi băieții s-au bucurat nespus să-l vadă pe “papa”. Au mâncat împreună hot dogs (dorința pe care băieții au avut-o la întâlnirea anterioară cu Ruth) și în timp ce mâncau, Ioan a spus: “Eu iubesc…” Ruth a întrebat: “Îți place mancarea?”, iar el a răspuns: “Iubesc pe papa!”

Matei le-a spus părinților un vis pe care l-a avut, un vis în care erau din nou împreuna. Marius l-a intrebat dacă în vis erau împreună toți. Matei a răspuns: ”Da, erau împreună Eliana, Naomi, Ioan, Ezechiel, mama, papa și el, Matei!”


Citeste si Tatal lui Ruth Bodnariu, mesaj pentru administratia locala si presa norvegiana


Domnul să lucreze și să aducă acea zi cât mai curând! O așteptăm cu toții și, cu atât mai mult, o așteaptă Marius, Ruth și copiii! Un lucru este clar: copiilor le este dor și îi iubesc pe părinți! Dumnezeu protejează mințile lor firave și chiar prin visuri de noapte îi mângâie și îi încurajează!

Bucuria revederii a fost umbrită de câteva aspecte care i-au îngrijorat mult pe părinți. Pentru moment și din motive obiective, nu le vom face publice, dar vă îndemnăm să vă rugați împreună cu noi lui Dumnezeu pentru copii, ca să-i păzească atât psihic, cât și fizic, pentru că știm că numai El o poate face!

Marius și Ruth vă sunt recunoscători pentru dragostea și continuul dumneavoastră suport!

Pastor Cristian Ionescu, purtător de cuvânt
Echipa de organizare și inițiativă: Pastor Daniel Bodnariu, Steven Bonica, Peter Costea, Timotei Dinică, Pastor Cristian Ionescu, Vinicius Sabău, Dennis Stoia, Paul Susman, familia extinsă Bodnariu


Marius Bodnariu met his boys for the first time in nearly three months

Yesterday was a very important day for Marius and Ruth. After almost three months, for the first time, Marius was able to see the boys, Matei and Ioan. Until now, only Ruth had permission to see them once a week for two hours. It was emotional: two hours that Marius anticipated and waited for impatiently, considering that after promising that they will be able to see the boys last week, Barnevernet delayed the visit for one week on the excuse that they were not able to prepare all details for the reunion.
Ruth was filled with joy to see how happy the boys were to see Marius. Marius was happy to see the children’s joy, but also for Ruth who almost fell into depression last week when the visit was cancelled and delayed.

Both boys were overjoyed to see “papa”. They ate hot-dogs (their wish expressed during the last visit with Ruth) and while they ate, Ioan said: “I love…” Ruth asked “You like the food?” but he answered “I love papa!”

Matei told the parents about a dream he had, a dream in which they were together again. Marius asked him if all of them were together in the dream, to which Matei answered: “Yes, they were together, Eliana, Naomi, Ioan, Ezechiel, mama, papa and himself, Matei!”

May the Lord work to bring that day sooner! We await it so much, and even more, Marius, Ruth and the children!

One thing is clear: the children miss and love the parents! God protects their fragile minds, even in dreams at night He comforts and encourages them!

The joy of this reunion was dampened by a few issues that deeply concerned the parents. For now, for objective reasons, we will not disclose them, but we ask that you join us in prayer that God will protect the children psychologically and physically, for only He can do it!

Marius and Ruth are grateful for your love and continued support!

Pastor Cristian Ionescu, Spokesman
The team for organization and initiative: Pastor Daniel Bodnariu, Steven Bonica, Peter Costea, Timotei Dinică, Pastor Cristian Ionescu, Vinicius Sabău, Dennis Stoia, Paul Susman, extendend Bodnariu family

 

BodnariuFamily.org