Organizația Soros Open Democracy ne propune abolirea familiei

„The coronavirus crisis shows it’s time to abolish the family / Criza coronavirusului ne arată că e timpul să abolim familia”
Mișcarea pro-familie și, în general pentru valori, trebuie să fie vigilentă tot timpul, dar mai ales în aceste vremuri când istoria cerne civilizațiile și valorile lumii. Pasivitatea ori mulțumirea cu doar a fi spectatori ai derulării acestui capitol apocaliptic în istoria umanității sunt tentații pe care trebuie să le respingem. Sunt vremuri când mișcările ostile valorilor noastre rămân agresive, căutând să-și atingă obiectivele.

Pe 24 martie, organizația Open Democracy din Marea Britanie a publicat un articol agresiv care solicită nici mai mult, nici mai puțin, abolirea familiei.

[Link: https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/coronavirus-crisis-shows-its-time-abolish-family/]

Open Democracy este una dintre foarte multele organizații fondate și finanțate de Soros și discipolii pe care i-a format din 1979 încoace, când și-a pus ambiția de a schimba lumea.
Obiectivul Open Democracy nu e nou și nici nu surprinde. Surprinde doar momentul folosit să relanseze acest război psihologic împotriva familiei, în toiul pandemiei COVID-19, când fiecare dintre noi are nevoie de familie mai mult ca oricând.

Platon a lansat idea abolirii familiei, o idee care apoi a trecut prin mintea și pe sub penița lui Karl Marx, ideea fiind enunțată în 1848 în Manifestul Comnunist. În 1973, ideea a fost relansată de mișcarea homosexuală din Marea Britanie în The Gay Manifesto of 1973, și de atunci încoace apare tot mai des în studii sociologice și materiale feministe.
Ce are autoarea împotriva familiei? E frustrată pentru că „eco-fasciștii” și „anti-democrații” domină aparatul de stat prin care solicită oamenilor să stea acasă pentru a preveni extinderea epidemiei. A sta acasă, zice, ea, înseamnă a sta în familie, în familia nucleară, tradiționala, adică: mamă + tată + copii +, posibil, rudenii.

Dar statul acasă, în familie, duce la o alta epidemie și mai rea: familia naturală exploatează. Bărbații își abuzează soțiile. Masculinitatea domină din nou relațiile de familie pentru că femeile nu pot ieși din casă, și deci, rămân sub autoritatea bărbaților. Patriarhatul se intensifică, o situație de familie pe care autoarea articolului o numește „patriarchal parenting”. O atmosferă în care violența împotriva femeilor se intensifică, autoarea aducând în sprijinul ideilor ei bizare date statistice din China, unde divorțul a explodat în zonele afectate de COVID-19 din cauza violenței în familie.

În plus, „minoritățile sexuale” care sunt silite să se adăpostească de coronavirus în familiile tradiționale rămân sub autoritatea „patriarhatului toxic masculin heterosexual” și suferă. Ele au nevoie de „libertate de exprimare” și mobilitate. În cuvintele autoarei, „queer and feminized people, …, are definitionally not safe there / persoanele queer (neheterosexuale) și feminizate … prin definiție nu sunt în siguranță acolo”.

Aceste persoane au nevoie de „florishing / împlinire personală”, ceea ce e practic imposibil „in the capitalist home / în familia capitalistă”.

Ce propune autoarea? Desfrâu și hedonism: „free all prisoners and detainees now … dismiss all workers with full pay so they can … pursue laziness for at least the next decade / eliberați toți deținuții … trimiteți acasă toți muncitorii și dați-le salariu întreg ca să poată lenevi pentru cel puțin un deceniu …”

Cum descrie ea familia care se refugiază de coronavirus? „This crisis will see a surge in housework, cleaning, cooking, caretaking, but also child abuse, molestation, intimate partner rape, psychological torture, and more … / criza va dovedi o creștere enormă în muncă casnică, curățenie, gătit, îngrijirea celor din jur, dar și abuzul copiilor, violul, asaltul sexual, tortura psihologică, etc…”

Formula magică pe care autoarea o propune pentru a ieși din criza coronavirusului este abolirea familiei: „we deserve better than the family. And the time of corona is an excellent time to practice abolishing it … / merităm ceva mai bun decât familia. Vremea crizei coronavirus este o oportunitate excelentă să o abolim …”

Minți bizare care propun idei bizare. Propun să nu ne lăsăm infectați de ele.

Peter Costea