Viorel Iuga: În România NU dorim nici „Barnevernet” nici „Jugendamt”

Toți am fost ocupați, dar nu toți la fel

În ultima perioadă, creștinii autentici au fost aglomerați cu sărbătorile în care ne-am amintit de învierea Domnului Isus. Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că după înviere, Domnul Isus și-a căutat ucenicii și i-a adus împreună. Motivați de acțiunile Lui, ne-am gândit la unirea familiei și la unitatea creștinilor.

Numai că în timp ce noi erau preocupați de viață și de unitate, erau preocupați de dezbinare și distrugere.

Așa cum probabil știți, la propunerea Guvernului, s-a supus votului Parlamentului României propunerea legislativă PL-x 145/2023 ce vizează „organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie”. În procedură de urgență, chiar după sărbătorile pascale, camera decizională va avea pe ordinea de zi votarea formei actuale a proiectului de lege.

Deși, în aparență, această lege urmărește protejarea familiei aflate în dificultate, totuși, prin conținut, ea instituie obligația serviciilor de asistență socială de a identifica toți copiii aflați în „risc de separare de părinți”, iar în astfel de situații, obligația de a propune și implementa un „plan de servicii” pentru o perioadă de minim 12 luni de zile în care familia și copilul în cauză vor fi monitorizați și educați/învățați potrivit standardelor societății moderne, fără a se lua în calcul poziția părinților ori a copilului în cauză.

Legea propusa înființează „Observatorul National al Copilului” – care va avea în permanență, în baza de date toți copiii aflați în situație de risc.

Criteriile care stau la baza încadrării copiilor în situații de risc sunt cât se poate de ambigue, subiectiv interpretabile și care pot conduce la abuzuri evidente și chiar aberante în practică.

Pentru că în România Nu dorim nici „Barnevernet” nici „Jugendamt” vă rog frumos să vă implicați. Să înălțăm rugăciuni, să semnăm petiții și să mediatizăm situația.

Ne bucurăm că în regim de urgență, O.C.D.L. a inițiat un demers prin care solicită implementarea de reforme în România potrivit Constituției României și a principiilor fundamentale!

Susțineți demersul O.C.D.L. prin completarea formularului ce se regăsește pe site-ul O.C.D.L.! Cereți politicienilor să nu permită statului să ia locul părinților!

Pastor Viorel Iuga