„Strang Cuvantul in inima mea” o resursa excelenta pentru memorarea Bibliei

Editura Noua Speranta aduce un ajutor important pentru memorizarea Scripturii: o colectie de 56 de cartonase care au imprimate pe ele versete din Biblie, grupate pe patru subiecte importante: Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatãl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt.
O cutiutã de carton, cu o etichetã frumoasã, contine patru seturi a câte 14 cartonase, cu o graficã elegantã. Fiecare set se aflã într-un plic de material plastic transparent, cu o etichetã pe care, sub o siglã discretã si sugestivã, scrie subiectul versetelor imprimate pe cele 14 cartonase.

Iatã lista versetelor din aceste seturi

Cuvântul lui Dumnezeu

* 2 Samuel 22:31
* Psalmii 119:89
* Psalmii 119:105
* Proverbele 13:13
* Isaia 55:11
* Ieremia 23:29
* Ioan 1:1
* Ioan 1:14
* Romani 10:17
* Efeseni 6:17
* 1 Tesaloniceni 2:13
* Evrei 4:12
* Evrei 11:3
* 1 Ioan 2:5

Dumnezeu Tatãl

* Psalmii 68:5
* Psalmii 89:26
* Isaia 63:16
* Isaia 64:8
* Matei 5:45
* Matei 23:9
* Luca 11:2
* Luca 12:32
* Ioan 4:23
* 2 Corinteni 1:3
* Efeseni 5:20
* Filipeni 4:20
* Iacov 1:27
* 1 Ioan 3:1

Dumnezeu Fiul

* Matei 11:27
* Matei 17:5
* Matei 27:54
* Marcu 1:1
* Luca 1:32
* Luca 1:35
* Luca 22:70
* Ioan 1:18
* Ioan 1:49
* Ioan 3:16
* Ioan 3:36
* Ioan 5:19
* Ioan 5:25
* Ioan 5:22-23

Dumnezeu Duhul Sfânt

* Psalmii 51:11
* Isaia 61:1
* Ioel 2:28-29
* Matei 3:11
* Ioan 14:26
* Faptele Apostolilor 1:8
* Faptele Apostolilor 2:38
* Faptele Apostolilor 5:32
* Romani 5:5
* Romani 14:17
* 1 Corinteni 6:19
* Efeseni 1:13
* Efeseni 4:30
* Tit 3:5

Apasa aici pentru a comanda