Sfințească-se Numele Tău

Nu puzderia de apelative adresate lui Dumnezeu înseamnă: sfințească-Se Numele Tău. Putem avea o cascadă de vorbe sfinte și de fapt să nu sfințim Numele Domnului. A sfinți Numele Domnului înseamnă a cinsti, a onora pe Dumnezeu cu o trăire vrednică de un copil de Dumnezeu.

Ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu atunci când ne-a dat dreptul să ne numim copii de Dumnezeu. Remarcați această expresie juridică: dreptul de a ne numi copii de Dumnezeu. Înfierea este un act solemn, plătit cu sângele Fiului Său, Domnul Isus Hristos. Deci dacă chemi pe Dumnezeu ca Tată, sfințește Numele Lui, trăind cu frică și cutremur în timpul pribegiei tale pe acest pământ.

? Dacă ai fost plătit atât de scump, nu mai trăi atât de ieftin. Sfințește Numele Lui.

Nu fi un demagog ieftin și plin de judecată atunci când faci o binefacere. Dacă ajuți un sărac, un nenorocit, nu îi ține lecții de morală, nu îl judeca, lăudându-te pe tine, pentru că atunci atragi mânia lui Dumnezeu.

La apele Meriba, Moise trebuia să ia toiagul, să lovească stânca și Dumnezeu să dea apă. Moise trebuia să tacă, să facă ce i s-a spus, nu să strige la popor numindu-i răzvrătiți. Mai rău de atât, Moise și Aron au furat slava lui Dumnezeu prin faptul că nu L-au sfințit. Ei s-au evidențiat pe ei înșiși atunci când au zis: ,,vom putea noi, oare, să vă scotem apă din stânca aceasta?’’

? Dacă binecuvântarea este a lui Dumnezeu, de ce te porți de parcă tu o poți da? Sfințește Numele Lui.

Nu fi nerecunoscător și nu te umfla de mândrie cu ce ai. Împăratul Nebucadnețar, deși a fost avertizat cu privire la mândria sa nesăbuită, nu a luat aminte și a întărâtat la mânie pe Dumnezeu care i-a luat nu doar poziția și averea, dar l-a lăsat din mâna Sa și a ajuns de râsul și batjocura oamenilor. Când nu știi să fii recunoscător și să te smerești înaintea lui Dumnezeu, tu furi slava Lui și nu îi sfințești Numele.

? Binele dat de Dumnezeu rămâne doar într-o inimă recunoscătoare. Sfințește Numele Lui.

Fă ceea ce este drept și plăcut înaintea lui Dumnezeu, sfințindu-I Numele.

Florin Ianovici