New York City către creștini: ieșiți afară din oraș!

Seculariștii nu iubesc creștinii. Îi tolerează pentru o vreme, dar numai pentru faptele lor caritabile, nu învățăturile lor. Am ajuns la această concluzie privind relațiile dintre seculariști și creștini cu mulți ani în urmă. Un eveniment petrecut în New York pe 1 mai mi-a întărit această convingere și a dovedit-o, încă o dată, corectă.

Pe 1 mai, organizația creștină Samaritan’s Purse a lui Franklin Graham a fost rugată să părăsească orașul. Rugămintea a fost făcută în termeni cât se poate de vulgari și a venit din partea lui Corey Johnson, membru în consiliul municipal al metropolei New York, al doilea om ca autoritate din New York, după primar.

Am mai scris despre Samaritan’s, o organizație creștină caritabilă care trimite ajutoare medicale în toată lumea pentru a ajuta oamenii care se confruntă cu cataclisme de tot felul, inundații, cutremure de pământ, războaie, foamete etc. Pandemia COVID 19 a motivat pe Samaritan’s să ajute unde era cea mai mare nevoie, în New York, epicentrul pandemiei din Statele Unite.

Samaritan’s, însă, promovează o doctrină biblică și creștină privind sexualitatea și căsătoria între un bărbat și o femeie. Ceea ce îi deranjează pe homosexuali. Săptămâni la rând „minoritățile sexuale” au demonstrat în fața spitalului de campanie a lui Samaritan’s din Central Park cerând creștinilor să părăsească orașul.
Apogeul acestei nebunii a fost atins pe 1 mai când Johnson a postat pe Twitter:

„It is time for Samaritan’s to leave NYC. This group led by the notoriously bigoted, hate-spewing Franklin Graham, came at a time when our city couldn’t in good conscience turn away any offer of help. That time has passed / A venit vremea că Samarian Purse să părăsească NYC. Acest grup, condus de bigotul notoriu care răspândeşte ura, Franklin Graham, a venit în orașul nostru când nu putem de bună conștiință să refuzăm oricare ajutor. Vremea aceea, însă, a trecut …” Comentariul original a lui Johnson poate fi citit aici: twitter.com/NYCSpeakerCoJo/status/1256349197407866880?s=20

Vă sugerez să citiți și unele dintre răspunsurile publicului la atacul vulgar a lui Johnson împotriva creștinilor.

Următorul e chiar strigător la cer: „sure they selflessly helped anybody who needed help, showing compassion regardless of creed, sexual orientation, or sexual identity, but they’ve committed thoughtcrime. As tolerant people, we must run their kind out of town for their beliefs / Fără îndoială că [angajații de la Samaritan’s] au ajutat fără abnegație pe toți cei în nevoi, dovedind compasiune fără deosebire de credință, orientare sexuală, sau identitate de gen, dar au săvârșit o crimă de gândire. Fiind oameni toleranți, noi trebuie să-i izgonim pe oamenii ca aceștia din oraș din cauza credinței lor …”

Ieri, New York raporta 321.000+ de infectări confirmate și peste 25.000 de morți. Populația statului New York, de 20 de milioane, e aproximativ egală cu a românilor care locuiesc în România. În România sunt 14.000 de infecții confirmate și 841 de morți. Încercați să vă imaginați pentru un moment pandemia în România la scara celei din New York! Trebuie să fim mulțumitori că nu am ajuns acolo și, sperăm, nici nu vom ajunge.
Situații de acest gen se întâlnesc când cei fără o capacitate intelectuală şi intoleranții ajung la putere.

(Apropo, Scriptura îi numește smintiți ori lipsiți de minte)
Ajung la putere și să stăpânească peste noi datorită voturile noastre, ale creștinilor.

Secularismul ne tolerează atât timp cât ne comportam ca și Cristos, dar nu când rostim mesajul lui Cristos. Când rostim mesajul Adevărului suntem izgoniți din cetate.

Peter Costea