Al XXXV-lea Congres al Cultului Baptist

Cel de-al XXXV-lea Congres al Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din Romania va avea loc in perioada 19-20 mai si va fi gazduit de Biserica Crestina Baptista “Betel” din Timisoara.

La eveniment au fost invitati sa participe si si-au confirmat prezenta, lideri de marca ai miscarii baptiste internationale: John Upton- Presedintele Aliantei Mondiale Baptiste, Valeriu Ghiletchi-Presedintele Federatiei Europene Baptiste, Baptistii romani din SUA si Canada vor fi reprezentati de pastorul Daniel Branzei-Presedintele Asociatiei.

La congresul de la Timi?oara sunt a?tepta?i peste 700 de delega?i ai bisericilor baptiste din ?ar? care î?i vor desemna pentru urm?torii patru ani Pre?edintele, Secretarul general ?i componen?a Comitetului Executiv al Uniunii Baptiste. Al?turi de Pre?edinte ?i Secretar general vor fi ale?i dintre pastorii din ?ar? ?i Vicepre?edintele cu educa?ia, Vicepre?edintele cu misiunea, Vicepre?edintele cu pastorala ?i Secretarul general adjunct.

Conform Statutului de organizare ?i func?ionare a Cultului Cre?tin Baptist din România, în componen?a Comitetului Executiv al Uniunii intr? ?i Secretarul general al Conven?iei Maghiare, desemnat pân? la momentul Congresului, în persoana fratelui Jozsef Kovacs.

Sursa: revistacrestinulazi.ro