Motiunile adoptate de participantii la Congresul Cultului Crestin Baptist din Romania

Textul integral al celor șapte moțiuni adoptate de participanții la cel de-al XXXVI-lea congres al Cultului Creștin Baptist din România care s-a desfășurat între 28-29 mai 2015 la Biserica Emanuel din Oradea.

Prima moțiune

Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România îndeamnă toate bisericile baptiste, potrivit cu tema Congresului, Isus – Calea, Adevărul și Viața, să umble în credincioșie pe calea trasată de Domnul Isus. Suntem chemați să ținem sus Cuvântul Adevărului și să trăim viața creștină oferită de către Domnul nostru, care prin Duhul Sfânt locuiește în inimile credincioșilor.

Toți pastorii și slujitorii bisericilor sînt chemați să îndrume poporul în vederea întrupării acestui adevăr.

A doua moțiune

Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România își exprimă îngrijorarea și se pronunță hotărât împotriva actelor de prigonire a creștinilor până la martirizare. Cerem tuturor credincioșilor să se roage fierbinte pentru biserica în suferință, iar conducerii de stat îi cerem să intervină la autoritățile statale prin toate mijloacele diplomatice pentru stăvilirea genocidului creștin.

___

Moțiunea a fost propusă de Biserica Baptistă Biruința din Baia Mare

A treia moțiune

Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România se pronunță pentru susținerea educației religioase în școlile de stat din România, fără vreo îngrădire a specificului confesional, cu respectarea libertăților religioase.

Propunem ca în felul acesta să se imprime generațiilor viitoare principiile eticii creștine și ale unei vieți civilizate în societatea românească.

A patra moțiune

Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România apelează la comisia de revizuire a constituției pentru ca în Constituția României să se stipuleze clar faptul că la baza familiei stă căsătoria heterosexuală, monogamă, care constă în unirea unui bărbat cu o femeie în căsnicie.

Cerem tuturor autorităților guvernamentale să sprijine conceptul creștin cu privire la căsătorie și familie, pentru ca astfel să fie asigurat viitorul fericit în societatea țării noastre.

A cincea moțiune

Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România își exprimă îngrijorarea față de starea de război din Ucraina de răsărit. Îndemnăm toți credincioșii să poarte în rugăciune cauza națiunii ucrainene.

Totodată, Îi cerem lui Dumnezeu ca spiritul păcii lui Cristos să vină peste toate națiunile beligerante. Ne rugăm pentru frații noștri de credință și pentru toți cei ce au de suferit din pricina conflictelor armate. Îndemnăm conducerea statului din România să militeze pentru rezolvarea oricăror diferende pe calea negocierilor diplomatice în spiritul bunei înțelegeri.

A șasea moțiune

Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România apelează la forurile de conducere ale tuturor organizațiilor creștine implicate în formarea caracterelor ca în toate mijloacele de comunicare și în mass-media să fie respectate principiile moralei creștine și ale unei ținute decente, civilizate. Acesta are scopul de a oferi generației tinere și societății în general, modele sănătoase și demne de urmat.

A șaptea moțiune

Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România apelează la Președintele României, la Guvern, la Parlament și la toate instituțiile de stat să militeze cu toată seriozitatea pentru a stăvili valul de imoralitate incalificabilă și de corupție la nivel politic și de conducere a țării.

Ne rugăm pentru conducerea statului la toate nivelurile, ca astfel să fie asigurate bunăstarea, ordinea și propășirea țării noastre în toate sferele societății, pentru asigurarea dreptului la viață și fericire a copiilor nenăscuți.

Dumnezeu să binecuvînteze România!

Sursa: baptist-tm.ro